Samen een CV maken motiveert en geeft zelfvertrouwen

Zo’n 30 jaar werk ik al bij en voor gemeenten, in wat nu het sociaal domein wordt genoemd.  Mijn laatste klus was voor de gemeente Dalfsen waarbij ik, samen met Henriette en Hanneke, onder de naam CV Atelier, werkzoekenden heb geholpen met het maken of verbeteren van hun CV op werk.nl.

 

SONAR
Aanleiding was het feit dat de gemeente de gegevens van hun werkzoekenden graag in SONAR wilden hebben. Met behulp van dit computersysteem, waar ook het UWV mee werkt,  krijgen gemeenten inzicht en overzicht als het gaat om hun werkzoekenden en kunnen ze digitaal matchen. Een goed ingevuld CV op werk.nl  levert, met wat administratieve extra handelingen, een gevuld CV in SONAR op. En daarmee een belangrijke bijdrage aan de zo gewenste ‘transparantie’.

De 150 werkzoekenden uit Dalfsen staan inmiddels met een actueel CV in SONAR.

En dat was niet de enige opbrengst! Voor de  deelnemers leverde het  inzicht in de eigen talenten  en meer focus en zelfvertrouwen op. Win-win dus.

Aanpak CV Atelier

Onze aanpak was enthousiasmerend ,laagdrempelig en praktisch.
In het plaatselijke Kulturhus ( dorpshuis) schoven we met de deelnemers achter de laptop. Samen zetten we betaalde en vrijwillige werkervaring in kernachtige bewoordingen op een rijtje  en benoemden competenties inclusief voorbeelden. Wij waren de deskundigen als het ging om het CV, de deelnemers als het ging om henzelf en hun situatie. Tijdens de sessies gingen mensen steeds rechterop zitten. Aanvankelijke scepsis veranderde in vertrouwen en - voorzichtig- optimisme.

Kort samengevat de belangrijkste lessen die we met dit project geleerd hebben.

1. Samen een CV maken levert meer op  dan alleen een actueel CV
Een CV is zoveel meer dan een opsomming van werkervaring en opleiding. Een goed CV geeft ook een beeld van de persoon en de rode draad in zijn –werkende- leven.  Samen met iemand gaan zitten om het CV te maken of verbeteren voorkomt dat iemand te bescheiden is, of over het hoofd ziet wat voor hem of haar vanzelfsprekend is. Je kunt langgerekte opsommingen vervangen door de essentie en bewoordingen kiezen die aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt. Dit maakt dat de deelnemer na afloop met meer focus en (zelf)vertrouwen de deur uitliepen. Ook statushouders, bij wie het weliswaar meer moeite kostte om de informatie boven tafel te halen en de juiste bewoordingen te kiezen, maar wat waren ze blij met hun document waarin stond wat ze allemaal gedaan hadden.

 

2. Combineer groepsgewijs en individueel werken
We werkten in kleine groepen van 4 tot 6 personen met 2 begeleiders.  Het voordeel van de groep is dat mensen zich herkennen in elkaar en niet het gevoel hebben dat zij de enige zijn in die situatie. Email adressen en tips werken uitgewisseld, er werden  grappen gemaakt. 

Indien nodig maakten we een vervolgafspraak om 1 op 1 verder te werken.  Ook  probeerden we te kijken of de deelnemers in hun eigen omgeving iemand hadden om hen te helpen zodat ze hun netwerk konden uitbreiden. Zoals Pieter Hilhorst zegt: 'Socialiseren, niet individualiseren'. 


3. Kies voor een gelijkwaardige en 'informele' benadering. 
Niet ingewikkeld doen en gewoon samen  aan de slag. Dat zorgt voor de juiste sfeer en daardoor openheid en vertrouwen bij mensen.
Met als resultaat een compleet en overzichtelijk CV op werk.nl en de vaardigheden om zelf op werk.nl op zoek te gaan naar vacatures. 

Vanzelfsprekend is een goed CV geen eindpunt maar juist een begin. Het 'echte' werk begint pas daarna: op zoeken naar een  geschikte werk(ervarings)plek of stageplaats.  Gelukkig raken steeds meer gemeenten doordrongen van het feit dat voor het behalen van resultaten als het gaat om re-integratie en participatie stapsgewijze begeleiding-op-maat nodig is. Vanuit gelijkwaardigheid, met de persoon, situatie en motivatie van de cliënt als uitgangspunt.

Het is niet voor niets dat Motiverende ( of Activerende) Gespreksvoering in beleidsplannen van veel gemeenten genoemd wordt als te volgen training voor hun medewerkers. En een belangrijke basis is in de 'nieuwe' begeleidingsvorm  Mobility Mentoring waar een aantal gemeenten mee gaan experimenteren.  Drie keer raden welke vervolgtraining ik dit najaar ga doen. :)