Consulent Werk


Voor de gemeente Dalfsen heb ik najaar 2016 het project 'CV Atelier' uitgevoerd, samen met Henriette van de formulierenbrigade van Humanitas en Hanneke, taalcoach bij het Taalpunt Dalfsen.
We hebben ca. 140 werkzoekenden van de gemeente Dalfsen geholpen hun CV op werk.nl te plaatsen of te verbeteren. Samen achter de laptop! Met wat kleine aanvullende handelingen staat het CV van mensen daarmee ook geregistreerd in SONAR.

Het CV op werk.nl  is een uitgebreid CV is, met competenties, profiel, betaalde en vrijwillige werkervaring, voorkeursberoep. Door samen met de deelnemers te zoeken naar juiste formuleringen namen focus en zelfvertrouwen sterk toe. Mensen gingen steeds rechterop zitten terwijl we ermee bezig waren. Ook hebben we  mensen wegwijs gemaakt op werk.nl met zijn vele vacatures.

Win-win dus. Gemeente blij want de werkzoekenden staan goed in SONAR, werkzoekenden blij want die hebben weer focus, zelfvertrouwen en zien weer perspectief. Noodzakelijke ingrediënten om een baan, stage of vrijwilligerswerk te vinden.

Dit project heeft mijn liefde voor het Sociaal Domein weer aangewakkerd. Graag ga ik aan de slag als Consulent Werk of Trainer/Coach
voor een gemeente. 

Meer weten of kennismaken : mail info@trudyvendrig.nl of bel 06-14276732.